Violistini

Door wie

Anneke Wittop Koning wordt op haar veertiende toegelaten tot de Vooropleiding van het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Na het behalen van haar gymnasiumdiploma studeert zij Franse Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en behaalt cum laude het propedeuse diploma. Hierna vervolgt zij haar vioolstudie aan het conservatorium, waar zij studeert bij Daniël Otten en Valentin Zhuk.

Gedurende vijf jaar speelt zij in het Nationaal Jeugd Orkest en met dit orkest worden tournees gemaakt door vele landen van Europa. Al in een vroeg stadium begint zij ook met lesgeven en omdat dit haar dusdanig boeit, besluit zij om geen orkestmusicus te worden maar zich te richten op het vioolonderwijs, naast het spelen van kamermuziek in verschillende bezettingen.

Na het afronden van de conservatoriumopleiding en het behalen van het diploma Docerend Musicus verdiept zij zich verder in de methodiek van het vioolspel en zij specialiseert zich in het lesgeven aan (zeer) jonge kinderen vanaf een jaar of vier. Hiertoe volgde zij verschillende studies, zoals onder andere van de methode 'Colourstrings' van de Hongaars-Finse broers Szilvay, en nam zij deel aan diverse cursussen, waaronder de nascholingscursus 'Opbouw basistechniek viool' aan het Utrechts Conservatorium. Een paar jaar later werd bovendien de post-hbo opleiding 'Muziek aan de basis' aan het Rotterdams Conservatorium afgerond.
Wat de concertpraktijk betreft gaat zij sinds 15 jaar iedere zomer naar Cambridge, Engeland, om daar met de barokviool te concerteren.

Anneke is als viooldocente verbonden aan Globe CKC, gevestigd in het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) te Hilversum. Zij werkt met een eigen lesmethode waarvoor zij muziekstukken componeert die corresponderen met de verschillende stadia van het leerproces en passen bij de verschillende niveaus van haar leerlingen. Ook heeft zij Vioolorkest Violistini opgericht, een vioolensemble voor haar jongste leerlingen, die op deze manier al vroeg kunnen samenspelen en samen kunnen optreden.

In december 2010 is haar vioolmethode voor jonge kinderen, Tovernoot, in druk verschenen bij Broekmans & Van Poppel. Het tweede deel van deze methode is in september 2011 uitgekomen.
In mei 2013 verscheen er een nieuw boek: A Tale and other Stories. Dit boek met CD, voor leerlingen van alle leeftijden, bevat sfeervolle korte voordrachtstukken voor viool met pianobegeleiding.
Voorts is Anneke sinds 2014 actief als componiste van koormuziek, waarvoor zij ook opdrachten ontvangt. Haar composities voor koor worden uitgegeven door Ascolta Music Publishing en Intrada Music.

Als bevoegd docente maakt Anneke deel uit van de European String Teachers Association, een internationale vakorganisatie die een centrale rol speelt binnen het strijkersonderwijs.
De vioollessen kunnen ook in het Engels en in het Frans gegeven worden.

Oud-leerlingen van Anneke studeren op dit moment aan de conservatoria van Amsterdam, Utrecht en Londen.
Anneke Wittop Koning